งาน “OKMD BBL Symposium : จุดประกายสมอง สร้างคนตอบโจทย์โลกยุคใหม่”

โครงการ วมว.สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานการเรียนรู้และรูปแบบการเรียนการสอนแนวใหม่ ในงาน “OKMD BBL Symposium : จุดประกายสมอง สร้างคนตอบโจทย์โลกยุคใหม่” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Untitled

 

 

แหล่งที่มา : http://www.pr.kmutt.ac.th/pr/sites/default/files/attachment/60-01-22.pdf

1,173 total views, 2 views today

About Natthawut Peamsup