น.ส.จามินทร์ หลาวประเสริฐ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันสาขา Life science ในงาน ICYS (International Conference of Young Scientists) 2016 ครั้งที่ 23 ณ เมืองคลูช นาโปกา ประเทศโรมาเนีย

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.จามินทร์ หลาวประเสริฐ นักเรียนรุ่นที่ 6 ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอผลงานโครงงานในงานประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference of Young Scientists : ICYS) 2016 ครั้งที่ 23 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-23 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ เมืองคลูช นาโปกา ประเทศโรมาเนีย ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ผลการแข่งขันปรากฏว่า น.ส.จามินทร์ หลาวประเสริฐ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันสาขา Life sciences  จากโครงงานที่มีชื่อว่า “Functional characterization of icp35 in WSSV (White Spot Syndrome Virus)”  โดยมี น.ส.ยุพารัตน์  จันทราภากร เป็นผู้ร่วมทำโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร. พงศ์ศักดิ์ ขุนแร่ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ อ.นิอร วินารักษ์วงศ์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.)

1

 

2 3

น.ส.จามินทร์ ได้ฝากบอกกับผู้อ่านทุกท่านว่า “งาน ICYS เป็นงานประชุมโครงงานวิทย์ที่ดี ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ของอีกหลายๆ ประเทศ ได้เห็นไอเดียและสิ่งใหม่ๆ มากมาย นอกจากนี้ยังได้รู้จักและผูกมิตรกับเพื่อนต่างชาติอีกด้วย สำหรับน้องๆ ที่มีความสนใจในการทำงานวิจัย งาน ICYS จะเป็นงานประชุมนานาชาติที่จะทำให้น้องได้รับประสบการณ์มากมายแน่นอน”

4

 

Credit

1,989 total views, 4 views today

About Natthawut Peamsup