น.ส. กฤชณัฐาได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันสาขา Life science ในงาน ICYS (International Conference of Young Scientists)

น.ส. กฤชณัฐา ปภาวินนรกุล นักเรียนรุ่นที่ 5 ซึ่งขณะนี้ได้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้รับเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ICYS (International Conference of Young Scientists) ครั้งที่ 22 ณ สาธารณรัฐตุรกี ซึ่งมีประเทศเข้าร่วมงานกว่า 25 ประเทศเช่น รัสเซีย เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โรมาเนีย จีน เกาหลี อินโดนีเซีย และมาเลเซียเป็นต้น ในระหว่างวันที่ 19-25 เม.ย. 2558 ที่ผ่านมา ผลการแข่งขันปรากฏว่า น.ส. กฤชณัฐาได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันสาขา Life sciences จากหัวข้อโครงงานที่มีชื่อว่า “The Study of Interaction between PmHtrA2 and PmIAP Proteins in Penaeus monodon” ซึ่งมีเพื่อนร่วมงานอีกหนึ่งคนคือ น.ส. อธิษฐาน อรุณอร่ามวงศ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ดร. พงศ์ศักดิ์ ขุนแร่ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และอ.นิอร วินารักษ์วงศ์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการวมว.)

ICYS1

 

ICYS2 ICYS3

น.ส.กฤชณัฐา หรือน้องฟอยด์ ได้ฝากบอกกับน้องๆ ของโรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการวมว.) และท่านผู้อ่าน ว่า “มากกว่าเหรียญรางวัลที่ได้ คือประสบการณ์และเพื่อนใหม่จากต่างแดน”

                     ICYS4                     ICYS5

2,251 total views, 4 views today

About Sutheerada