About Author: Sutheerada

Posts by Sutheerada

 • โครงการ วมว .สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 ** สมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2560 ** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-470-8386   5,162 total views, 2 views today

  รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2561

  โครงการ วมว .สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 ** สมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2560 ** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-470-8386   5,162 total views, 2 views today

  Continue Reading...

 • จากเด็กชายตัวน้อย ที่ชอบเล่นและประกอบหุ่นยนต์ วันนี้…”กร” สิปปกร แสงอรุณ เป็นนักเรียนที่ได้รับทุนจาก JSTP เรียนต่อด้านหุ่นยนต์ จนถึงปริญญาเอกด้วยแรงสนับสนุนจากครอบครัว ทำให้ “กร” ได้เรียนรู้ และต่อยอดในสิ่งที่ตนเองสนใจมาตั้งแต่วัยเด็ก เขาเติบโตและพัฒนาความสามารถ จนชนะการแข่งขันหุ่นยนต์ มากมายหลายเวทีจนมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญ หลังจากเรียนจบชั้น ม.3 “กร” และครอบครัวคิดว่า “ระบบการศึกษาภาคปกติ” อาจไม่ใช่เส้นทางสายตรงของผู้ที่มีความถนัดและความสนใจพิเศษอย่างเขา “กร” จึงได้ตัดสินใจเลือกเรียนที่ “โครงการ วมว.ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ พระจอมเกล้าธนบุรี” โดยหวังแค่ว่า ที่นี่…จะทำให้เขาได้มีโอกาสเข้าไปทำหุ่นยนต์กับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม  (FIBO) […]

  จากเด็กชายที่มีฝัน…จนวันนี้

  จากเด็กชายตัวน้อย ที่ชอบเล่นและประกอบหุ่นยนต์ วันนี้…”กร” สิปปกร แสงอรุณ เป็นนักเรียนที่ได้รับทุนจาก JSTP เรียนต่อด้านหุ่นยนต์ จนถึงปริญญาเอกด้วยแรงสนับสนุนจากครอบครัว ทำให้ “กร” ได้เรียนรู้ และต่อยอดในสิ่งที่ตนเองสนใจมาตั้งแต่วัยเด็ก เขาเติบโตและพัฒนาความสามารถ จนชนะการแข่งขันหุ่นยนต์ มากมายหลายเวทีจนมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญ หลังจากเรียนจบชั้น ม.3 “กร” และครอบครัวคิดว่า “ระบบการศึกษาภาคปกติ” อาจไม่ใช่เส้นทางสายตรงของผู้ที่มีความถนัดและความสนใจพิเศษอย่างเขา “กร” จึงได้ตัดสินใจเลือกเรียนที่ “โครงการ วมว.ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ พระจอมเกล้าธนบุรี” โดยหวังแค่ว่า ที่นี่…จะทำให้เขาได้มีโอกาสเข้าไปทำหุ่นยนต์กับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม  (FIBO) […]

  Continue Reading...

 • ด้วยโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะครู บุคลากรและนักเรียนของโครงการฯ 1,576 total views, no views today

  ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาศขึ้นปีการศึกษาใหม่ 2558

  ด้วยโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะครู บุคลากรและนักเรียนของโครงการฯ 1,576 total views, no views today

  Continue Reading...

 • ระหว่างวันที่ 30 เม.ย.-3 พ.ค. 2558 ที่ผ่านมานักเรียนดรุณสิกขาลัยโครงการ วมว.รุ่นที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวมว. ฟอรั่มครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนแต่ละโรงเรียน แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ และพัฒนาทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน 4,237 total views, no views today

  5th SCiUS Forum

  ระหว่างวันที่ 30 เม.ย.-3 พ.ค. 2558 ที่ผ่านมานักเรียนดรุณสิกขาลัยโครงการ วมว.รุ่นที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวมว. ฟอรั่มครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนแต่ละโรงเรียน แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ และพัฒนาทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน 4,237 total views, no views today

  Continue Reading...

 • หนังสือพิมพ์ของโรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) ฉบับเดือนพฤษภาคม 2558 2,402 total views, 2 views today

  หนังสือพิมพ์ของโรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) ฉบับเดือนพฤษภาคม 2558

  หนังสือพิมพ์ของโรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) ฉบับเดือนพฤษภาคม 2558 2,402 total views, 2 views today

  Continue Reading...

 • น.ส. กฤชณัฐา ปภาวินนรกุล นักเรียนรุ่นที่ 5 ซึ่งขณะนี้ได้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้รับเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ICYS (International Conference of Young Scientists) ครั้งที่ 22 ณ สาธารณรัฐตุรกี 2,274 total views, no views today

  น.ส. กฤชณัฐาได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันสาขา Life science ในงาน ICYS (International Conference of Young Scientists)

  น.ส. กฤชณัฐา ปภาวินนรกุล นักเรียนรุ่นที่ 5 ซึ่งขณะนี้ได้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้รับเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ICYS (International Conference of Young Scientists) ครั้งที่ 22 ณ สาธารณรัฐตุรกี 2,274 total views, no views today

  Continue Reading...

 • ในวันที่ 20-23 มีนาคม 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 พร้อมทั้งครูอาจารย์คณะ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการ วมว.) ได้ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลกและสุโขทัย 3,615 total views, no views today

  กิจกรรมทัศนศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลกและสุโขทัย

  ในวันที่ 20-23 มีนาคม 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 พร้อมทั้งครูอาจารย์คณะ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการ วมว.) ได้ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลกและสุโขทัย 3,615 total views, no views today

  Continue Reading...

 • ในวันที่ 22 มกราคม 2558 ที่ผ่านมาสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดค่ายบริการวิชาการให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมปัญญา 1,475 total views, no views today

  กิจกรรมค่ายบริการวิชาการให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมปัญญา

  ในวันที่ 22 มกราคม 2558 ที่ผ่านมาสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดค่ายบริการวิชาการให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมปัญญา 1,475 total views, no views today

  Continue Reading...

 • ประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์โรงเรียน ฉบับประจำเดือนธันวาคม จัดทำโดยคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557     หนังสือพิมพ์โรงเรียนฉบับเดือนธันวาคม 4,128 total views, 2 views today

  หนังสือพิมพ์โรงเรียน ฉบับเดือนธันวาคม

  ประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์โรงเรียน ฉบับประจำเดือนธันวาคม จัดทำโดยคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557     หนังสือพิมพ์โรงเรียนฉบับเดือนธันวาคม 4,128 total views, 2 views today

  Continue Reading...

 • วันศุกร์ที่ 21 พ.ย. 57 ที่ผ่านมาทางสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ได้นำ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทำนาโยนกล้า ณ โรงเรียนวัดธรรมปัญญา ในค่ายเรียนรู้การดำนา-ดาราศาสตร์ เนื่องจากภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 2,221 total views, no views today

  กิจกรรมค่ายดำนาและดาราศาสตร์

  วันศุกร์ที่ 21 พ.ย. 57 ที่ผ่านมาทางสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ได้นำ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทำนาโยนกล้า ณ โรงเรียนวัดธรรมปัญญา ในค่ายเรียนรู้การดำนา-ดาราศาสตร์ เนื่องจากภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 2,221 total views, no views today

  Continue Reading...