About Author: Natthawut Peamsup

Posts by Natthawut Peamsup

 • กิจกรรมทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7-9 กันยายน 2561 นักเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการวมว.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่นที่ 10 และคณะอาจารย์ ได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเยี่ยมชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศึกษาวัฒนธรรม รวมทั้งประวัติศาสตร์ของอาณาจักรอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก ร.ศ.วินัย ผู้นำพล เป็นวิทยากรตลอดการทัศนศึกษาในครั้งนี้ สถานที่ที่เดินทางไปเยี่ยมชม ได้แก่ • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ […]

  กิจกรรมทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2561

  กิจกรรมทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7-9 กันยายน 2561 นักเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการวมว.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่นที่ 10 และคณะอาจารย์ ได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเยี่ยมชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศึกษาวัฒนธรรม รวมทั้งประวัติศาสตร์ของอาณาจักรอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก ร.ศ.วินัย ผู้นำพล เป็นวิทยากรตลอดการทัศนศึกษาในครั้งนี้ สถานที่ที่เดินทางไปเยี่ยมชม ได้แก่ • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ […]

  Continue Reading...

 • ค่ายวิชาการ “เอ้านาเฮฮา ชักช้าอยู่ใย นายาวฮะไฮ้ ใครต่อใครเขาไป ๆ กัน” ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ต.นายาว อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 17-19 มกราคม พ.ศ.2561 นักเรียนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 8 ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 จำนวน 40 คน ชื่อว่า […]

  ค่ายวิชาการ “เอ้านาเฮฮา ชักช้าอยู่ใย นายาวฮะไฮ้ ใครต่อใครเขาไป ๆ กัน” ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ต.นายาว อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

  ค่ายวิชาการ “เอ้านาเฮฮา ชักช้าอยู่ใย นายาวฮะไฮ้ ใครต่อใครเขาไป ๆ กัน” ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ต.นายาว อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 17-19 มกราคม พ.ศ.2561 นักเรียนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 8 ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 จำนวน 40 คน ชื่อว่า […]

  Continue Reading...

 • โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มีการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้จักการเป็นผู้ให้ที่ดีต่อสังคม จึงมีการกำหนดให้กิจกรรมค่ายวิชาการเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะ ในด้านการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น เสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานเป็นหมู่คณะ และถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับน้องๆนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่โดยรอบบริเวณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน รวมทั้งสิ้น 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดประชาบำรุง , โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ และโรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) ซึ่งบรรยากาศในระหว่างกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และสอดแทรกความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆลงไปในแต่ละกิจกรรมฐาน ทั้งนี้ ทางสำนักงานฯ ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้นักเรียนจัดกิจกรรมค่ายวิชาภายในโรงเรียน […]

  กิจกรรมค่ายวิชาการของนักเรียนชั้น ม.4 รุ่นที่ 10

  โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มีการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้จักการเป็นผู้ให้ที่ดีต่อสังคม จึงมีการกำหนดให้กิจกรรมค่ายวิชาการเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะ ในด้านการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น เสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานเป็นหมู่คณะ และถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับน้องๆนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่โดยรอบบริเวณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน รวมทั้งสิ้น 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดประชาบำรุง , โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ และโรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) ซึ่งบรรยากาศในระหว่างกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และสอดแทรกความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆลงไปในแต่ละกิจกรรมฐาน ทั้งนี้ ทางสำนักงานฯ ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้นักเรียนจัดกิจกรรมค่ายวิชาภายในโรงเรียน […]

  Continue Reading...

 • การศึกษาดูงาน ณ โรงงานไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) และการทัศนศึกษา ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ในวันพฤหัสที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 นักเรียนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 8 จำนวน 25 คน พร้อมคณะอาจารย์ ได้มีโอกาสในการไปศึกษาดูงาน ณ โรงงานไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) […]

  การศึกษาดูงาน ณ โรงงานไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) และการทัศนศึกษา ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ในวันพฤหัสที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 นักเรียนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 8 จำนวน 25 คน พร้อมคณะอาจารย์ ได้มีโอกาสในการไปศึกษาดูงาน ณ โรงงานไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) […]

  Continue Reading...

 • ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก เอกสารแนบท้าย2 เอกสารแนบท้าย3 รายละเอียดการสอบ กำหนดการสอบรอบสอง คำถามที่ถูกถามบ่อยเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกรอบสอง ข้อมูลแนะนำที่พักสำหรับการเข้าสอบรอบสอง สัมภาษณ์นักเรียนเพิ่มเติม ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน 3,358 total views, no views today

  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก เอกสารแนบท้าย2 เอกสารแนบท้าย3 รายละเอียดการสอบ กำหนดการสอบรอบสอง คำถามที่ถูกถามบ่อยเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกรอบสอง ข้อมูลแนะนำที่พักสำหรับการเข้าสอบรอบสอง สัมภาษณ์นักเรียนเพิ่มเติม ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน 3,358 total views, no views today

  Continue Reading...

 • เมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 พร้อมทั้งคณะครูในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการ วมว.) สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อสร้างเสริมความรู้ทางด้านการเมืองและการปกครอง รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่วงเช้า นักเรียนและคณะครูได้ถ่ายรูปรวม ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นก็ได้ไปเยี่ยมชมและฟังบรรยายในหัวข้อ ประวัติความเป็นมาของกฎหมายไทย ที่ พิพิธภัณฑ์รัฐสภา   ช่วง 10.00น. นักเรียนก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมสภาจำลองเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมือง […]

  กิจกรรมเยี่ยมชม และศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  เมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 พร้อมทั้งคณะครูในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการ วมว.) สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อสร้างเสริมความรู้ทางด้านการเมืองและการปกครอง รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่วงเช้า นักเรียนและคณะครูได้ถ่ายรูปรวม ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นก็ได้ไปเยี่ยมชมและฟังบรรยายในหัวข้อ ประวัติความเป็นมาของกฎหมายไทย ที่ พิพิธภัณฑ์รัฐสภา   ช่วง 10.00น. นักเรียนก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมสภาจำลองเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมือง […]

  Continue Reading...

 • นายปาณัสม์ เศวตปิยะกุล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ได้เข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ผลการแข่งขันปรากฏว่า นายปาณัสม์ เศวตปิยะกุล ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 31 ของประเทศในการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีอาจารย์ชิดพล ยชุรเวชคุณากร อาจารย์สาขาวิชาสังคมศาสตร์ […]

  ขอแสดงความยินดีกับนายปาณัสม์ เศวตปิยะกุล ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 31 ในการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9/2560

  นายปาณัสม์ เศวตปิยะกุล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ได้เข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ผลการแข่งขันปรากฏว่า นายปาณัสม์ เศวตปิยะกุล ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 31 ของประเทศในการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีอาจารย์ชิดพล ยชุรเวชคุณากร อาจารย์สาขาวิชาสังคมศาสตร์ […]

  Continue Reading...

 • ในวันที่ 4 กันยายน 2560 โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี โดยโครงการห้องเรียนพิเศษ มีความประสงค์ที่จะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการเรียนการสอนของ โครงการ วมว.สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน โดยท่านผู้อำนวยการ สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ได้ให้เกียรติกล่าวตอนรับคณะศึกษาดูงาน และบรรยายถึงประวัติความเป็นมาของโครงการ วมว. จากนั้นได้จัดบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนโดยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของทางสำนักงานฯ   และได้นำคณะศึกษาดูงาน เดินเยี่ยมชมการเรียนการสอนของนักเรียน ทางสำนักงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการนำข้อมูลและประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนในโครงการห้องเรียนพิเศษ (ห้องเรียน STEM) ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี […]

  โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี โดยโครงการห้องเรียนพิเศษ ขอเข้าศึกษาดูงานสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

  ในวันที่ 4 กันยายน 2560 โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี โดยโครงการห้องเรียนพิเศษ มีความประสงค์ที่จะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการเรียนการสอนของ โครงการ วมว.สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน โดยท่านผู้อำนวยการ สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ได้ให้เกียรติกล่าวตอนรับคณะศึกษาดูงาน และบรรยายถึงประวัติความเป็นมาของโครงการ วมว. จากนั้นได้จัดบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนโดยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของทางสำนักงานฯ   และได้นำคณะศึกษาดูงาน เดินเยี่ยมชมการเรียนการสอนของนักเรียน ทางสำนักงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการนำข้อมูลและประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนในโครงการห้องเรียนพิเศษ (ห้องเรียน STEM) ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี […]

  Continue Reading...

 • โครงการ วมว.สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 สามารถสมัครทางออนไลน์ได้จากเว๊บไซด์ทางด้านล่าง ** สมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2561 ** ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศด้านล่าง ** ประกาศ เรื่องการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ** **เอกสารแนบ 1** **เอกสารแนบ 2** แจ้งความจำนง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-470-8386, 02-470-8389 […]

  โครงการ วมว.สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

  โครงการ วมว.สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 สามารถสมัครทางออนไลน์ได้จากเว๊บไซด์ทางด้านล่าง ** สมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2561 ** ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศด้านล่าง ** ประกาศ เรื่องการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ** **เอกสารแนบ 1** **เอกสารแนบ 2** แจ้งความจำนง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-470-8386, 02-470-8389 […]

  Continue Reading...

 • ค่ายวิชาการ “Wi(t)zard” ณ โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) ในวันที่ 6-7 มีนาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ทางคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 9 ห้อง S สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) จำนวน 69 คน โดยมีจำนวนนักเรียนผู้จัดค่ายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง […]

  ค่ายวิชาการ “Wi(t)zard” ณ โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล)

  ค่ายวิชาการ “Wi(t)zard” ณ โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) ในวันที่ 6-7 มีนาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ทางคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 9 ห้อง S สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) จำนวน 69 คน โดยมีจำนวนนักเรียนผู้จัดค่ายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง […]

  Continue Reading...