ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบ 1 ปี2562

รายชื่อผู้สอบผ่านรอบแรกโรงเรียนดรุณสิกขาลัย โครงการ วมว.

คลิ๊กชำระค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกรอบสอง

(สำนักงานฯ จะไม่รับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการสอบในวันสอบคัดเลือก โดยนักเรียนจะต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าสอบคัดเลือกรอบสอง ด้วยการเสียค่าธรรมเนียมสอบ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 – 4 มกราคม 2562 เท่านั้น หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ)

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกรอบสอง

กำหนดการและรายละเอียด

แบบฟอร์มขอยื่นดูคะแนนสอบ

18,325 total views, 6 views today

About Kitsada Doungjitjaroen