ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ในโครงการห้องเรียนวิศว์ -วิทย์ ประจำปีการศึกษา 2558

อนึ่ง นักเรียนจะต้องมารายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครองในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น.    ณ สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ชั้น 12 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ รายละเอียดดังเอกสาร

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสารแนบท้าย : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการ วมว.สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

กำหนดการ

เอกสารประการมอบตัว  : ให้นำเอกสารมาในวันที่ 7 มีนาคม 2558

เอกสารการยืนยันสิทธิ์  : นักเรียนที่ติดตัวจริงต้องส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2558

โครงการ วมว.สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

สถาบันการเรียนรู้ (คุณสุธีรดา)

โทร. 02-470-8386, 02-4708389

6,547 total views, 4 views today

About admin