ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2559

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ในโครงการห้องเรียนวิศว์ -วิทย์ ประจำปีการศึกษา 2559

 

            อนึ่ง นักเรียนจะต้องมารายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครองในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.             ณ ห้อง SCL 124 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์   

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

 

โครงการ วมว.สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

สถาบันการเรียนรู้ (คุณสุธีรดา) 081-826-2236

โทร. 02-470-8386, 02-4708389

12,300 total views, 2 views today

About admin