ข่าวประชาสัมพันธ์(ล่าสุด)
กิจกรรม(ล่าสุด)
 • ในวันที่ 20-23 มีนาคม 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 พร้อมทั้งครูอาจารย์คณะ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการ วมว.) ได้ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลกและสุโขทัย 192 total views, 2 views today

  กิจกรรมทัศนศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลกและสุโขทัย

  ในวันที่ 20-23 มีนาคม 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 พร้อมทั้งครูอาจารย์คณะ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการ วมว.) ได้ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลกและสุโขทัย 192 total views, 2 views today

  192 total views, 2 views today

 • ในวันที่ 22 มกราคม 2558 ที่ผ่านมาสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดค่ายบริการวิชาการให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมปัญญา 242 total views, no views today

  กิจกรรมค่ายบริการวิชาการให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมปัญญา

  ในวันที่ 22 มกราคม 2558 ที่ผ่านมาสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดค่ายบริการวิชาการให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมปัญญา 242 total views, no views today

  242 total views, no views today

 • วันศุกร์ที่ 21 พ.ย. 57 ที่ผ่านมาทางสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ได้นำ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทำนาโยนกล้า ณ โรงเรียนวัดธรรมปัญญา ในค่ายเรียนรู้การดำนา-ดาราศาสตร์ เนื่องจากภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 429 total views, 4 views today

  กิจกรรมค่ายดำนาและดาราศาสตร์

  วันศุกร์ที่ 21 พ.ย. 57 ที่ผ่านมาทางสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ได้นำ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทำนาโยนกล้า ณ โรงเรียนวัดธรรมปัญญา ในค่ายเรียนรู้การดำนา-ดาราศาสตร์ เนื่องจากภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 429 total views, 4 views today

  429 total views, 4 views today

 • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา  สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น  12 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ 490 total views, no views today

  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 57

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา  สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น  12 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ 490 total views, no views today

  490 total views, no views today

 • ในวันที่ 23-25 พ.ย. 2557 ที่ผ่านมาโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ได้จัดกิจกรรมค่ายภาวะผู้นำให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก   572 total views, 2 views today

  กิจกรรมค่ายภาวะผู้นำ

  ในวันที่ 23-25 พ.ย. 2557 ที่ผ่านมาโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ได้จัดกิจกรรมค่ายภาวะผู้นำให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก   572 total views, 2 views today

  572 total views, 2 views today

 • ในวันที่ 23 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการ วมว.) ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาชมโบราณสถานต่างๆ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1,455 total views, 6 views today

  กิจกรรมทัศนศึกษา จ.อยุธยา

  ในวันที่ 23 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการ วมว.) ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาชมโบราณสถานต่างๆ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1,455 total views, 6 views today

  1,455 total views, 6 views today