ข่าวประชาสัมพันธ์(ล่าสุด)
 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.) สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกในการเข้าศึกษาต่อห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2559 12,035 total views, 50 views today

  ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรกประจำปีการศึกษา 2559

  โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.) สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกในการเข้าศึกษาต่อห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2559 12,035 total views, 50 views today

  Continue Reading...

 • โครงการ วมว.สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2558 รายละเอียดตาม link ด้านล่าง   >>ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2559<< >>สมัครสอบคัดเลือก<<     ข้อมูลเพิ่มเติม : 02-470-8386,02-470-8389 คุณสุธีรดา  เจียรสุขสกุล 20,393 total views, 28 views today

  ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

  โครงการ วมว.สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2558 รายละเอียดตาม link ด้านล่าง   >>ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2559<< >>สมัครสอบคัดเลือก<<     ข้อมูลเพิ่มเติม : 02-470-8386,02-470-8389 คุณสุธีรดา  เจียรสุขสกุล 20,393 total views, 28 views today

  Continue Reading...

 • ระหว่างวันที่ 30 เม.ย.-3 พ.ค. 2558 ที่ผ่านมานักเรียนดรุณสิกขาลัยโครงการ วมว.รุ่นที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวมว. ฟอรั่มครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนแต่ละโรงเรียน แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ และพัฒนาทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน 939 total views, 4 views today

  5th SCiUS Forum

  ระหว่างวันที่ 30 เม.ย.-3 พ.ค. 2558 ที่ผ่านมานักเรียนดรุณสิกขาลัยโครงการ วมว.รุ่นที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวมว. ฟอรั่มครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนแต่ละโรงเรียน แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ และพัฒนาทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน 939 total views, 4 views today

  Continue Reading...

กิจกรรม(ล่าสุด)
 • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการ วมว.) สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 26 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 14 total views, 4 views today

  กิจกรรมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ และ บริษัทกระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการ วมว.) สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 26 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 14 total views, 4 views today

  14 total views, 4 views today

 • สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา (ปว. (วต.)) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับตัวแทนของโครงการ ARISS (Amateur Radio on the International Space Station) Contact ในภูมิภาคเอเชีย สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมก์ และสถาบันทางการศึกษาในประเทศไทย ได้ร่วมมือในการจัดกิจกรรม โครงการสื่อสารกับนักบินอวกาศขององค์การ NASA ที่กาลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานีอวกาศนานาชาติ(ISS) 64 total views, 2 views today

  โครงการ NASA ARISS Contact @ PSU Wittayanusorn School

  สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา (ปว. (วต.)) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับตัวแทนของโครงการ ARISS (Amateur Radio on the International Space Station) Contact ในภูมิภาคเอเชีย สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมก์ และสถาบันทางการศึกษาในประเทศไทย ได้ร่วมมือในการจัดกิจกรรม โครงการสื่อสารกับนักบินอวกาศขององค์การ NASA ที่กาลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานีอวกาศนานาชาติ(ISS) 64 total views, 2 views today

  64 total views, 2 views today

 • เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา  สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น  12 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้   ซึ่งพิธีเริ่มจากตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เชิญ  รศ.ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติหน้าพระบรมฉายาลักษณ์แล้วเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียน แพ และตัวแทนนักเรียนถวายเครื่องราชสักการะพุ่มเงิน-พุ่มทองต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์...

  วันพ่อแห่งชาติ 58

  เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา  สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น  12 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้   ซึ่งพิธีเริ่มจากตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เชิญ  รศ.ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติหน้าพระบรมฉายาลักษณ์แล้วเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียน แพ และตัวแทนนักเรียนถวายเครื่องราชสักการะพุ่มเงิน-พุ่มทองต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์…

  274 total views, no views today

 • ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558  คณะนักเรียนของโรงเรียนดรุณสิกขาลัย(โครงการ วมว.) สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ และดรุณสิกขาลัยโรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรม “กีฬาประเพณีดรุณสิกขาลัย ครั้งที่1” ขึ้น ซึ่งในครั้งนี้ดรุณสิกขาลัยโรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตด้านการแข่งขันกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความสามัคคี ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการใหญ่ดรุณสิกขาลัยโรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายในงานประกอบไปด้วยการการเดินพาเหรดของนักเรียนทั้งสองโรงเรียน ตามด้วยการการแข่งขันกีฬา 3 ประเภท...

  กีฬาประเพณีดรุณสิกขาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

  ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558  คณะนักเรียนของโรงเรียนดรุณสิกขาลัย(โครงการ วมว.) สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ และดรุณสิกขาลัยโรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรม “กีฬาประเพณีดรุณสิกขาลัย ครั้งที่1” ขึ้น ซึ่งในครั้งนี้ดรุณสิกขาลัยโรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตด้านการแข่งขันกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความสามัคคี ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการใหญ่ดรุณสิกขาลัยโรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายในงานประกอบไปด้วยการการเดินพาเหรดของนักเรียนทั้งสองโรงเรียน ตามด้วยการการแข่งขันกีฬา 3 ประเภท…

  292 total views, 2 views today

 • วันอังคารที่ 17 พ.ย. 57 ที่ผ่านมาทางสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทำนาโยนกล้า ณ โรงเรียนวัดธรรมปัญญา ในค่ายเรียนรู้การดำนา-ดาราศาสตร์ เนื่องจากภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง “ข้าว” ในวิชา ESC 424  ผู้ผลิตพลังงาน (The Producer) และดาราศาสตร์ ในวิชา ESC 422 เนวิเกเตอร์ (The Navigator)...

  กิจกรรมค่ายดำนาและดาราศาสตร์ 2558

  วันอังคารที่ 17 พ.ย. 57 ที่ผ่านมาทางสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทำนาโยนกล้า ณ โรงเรียนวัดธรรมปัญญา ในค่ายเรียนรู้การดำนา-ดาราศาสตร์ เนื่องจากภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง “ข้าว” ในวิชา ESC 424  ผู้ผลิตพลังงาน (The Producer) และดาราศาสตร์ ในวิชา ESC 422 เนวิเกเตอร์ (The Navigator)…

  299 total views, 2 views today

 • โครงการ วมว. สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 465 total views, no views today

  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2558

  โครงการ วมว. สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 465 total views, no views today

  465 total views, no views today