ข่าวประชาสัมพันธ์(ล่าสุด)
 • สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครอาจารย์เคมี โดยมีรายละเอียดดังนี้ http://www2.kmutt.ac.th/news/newsdetail.aspx?ref=201408000554   190 total views, 2 views today

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์มัธยม

  สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครอาจารย์เคมี โดยมีรายละเอียดดังนี้ http://www2.kmutt.ac.th/news/newsdetail.aspx?ref=201408000554   190 total views, 2 views today

  Continue Reading...

 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 ในโครงการห้องเรียนวิศว์ -วิทย์ ประจำปีการศึกษา 2557             อนึ่ง นักเรียนจะต้องมารายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครองในวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น.             ณ สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ชั้น 12 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ รายละเอียดดังเอกสาร...

  ประกาศผลสอบผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการ วมว.สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ประจำปีการศึกษา 2557

  โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 ในโครงการห้องเรียนวิศว์ -วิทย์ ประจำปีการศึกษา 2557             อนึ่ง นักเรียนจะต้องมารายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครองในวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น.             ณ สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ชั้น 12 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ รายละเอียดดังเอกสาร...

  Continue Reading...

 • ด้วยสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สังกัดสถาบันการเรียนรู้ มีความประสงค์จะจ้างนักบริหารงานทั่วไปจำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น) สามารถใช้งามคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft สุขภาพแข็งแรง มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ อดทน รักองค์กร สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 2 ปี หากมีประสบการณ์การลงบัญชี Axapta จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เอกสารหลักฐานการสมัคร ใบสมัคร/ประวัติย่อ จำนวน 1...

  สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป

  ด้วยสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สังกัดสถาบันการเรียนรู้ มีความประสงค์จะจ้างนักบริหารงานทั่วไปจำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น) สามารถใช้งามคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft สุขภาพแข็งแรง มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ อดทน รักองค์กร สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 2 ปี หากมีประสบการณ์การลงบัญชี Axapta จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เอกสารหลักฐานการสมัคร ใบสมัคร/ประวัติย่อ จำนวน 1...

  Continue Reading...

กิจกรรม(ล่าสุด)
 •   เมื่อวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมาโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการ วมว.) ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 26 คน และบุคลากรจำนวน 9 ท่าน ทัศนศึกษา ณ วัดวิหารทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก วัดวิหารทองเป็นวัดที่มีความสำคัญมากในสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยพระบรมไตรโลกนาถ หลังจากนั้นจึงค่อยๆ หมดความสำคัญลงเนื่องจากวิกฤตการณ์สงครามโลกครั้งที่สอง บ้านเมืองในภาวะระส่ำระส่ายข้าวยากหมากแพง ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากจึงจำเป็นต้องขโมยอิฐและส่วนต่างๆ ของวัดไปขาย...

  ทัศนศึกษา ณ วัดวิหารทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

    เมื่อวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมาโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการ วมว.) ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 26 คน และบุคลากรจำนวน 9 ท่าน ทัศนศึกษา ณ วัดวิหารทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก วัดวิหารทองเป็นวัดที่มีความสำคัญมากในสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยพระบรมไตรโลกนาถ หลังจากนั้นจึงค่อยๆ หมดความสำคัญลงเนื่องจากวิกฤตการณ์สงครามโลกครั้งที่สอง บ้านเมืองในภาวะระส่ำระส่ายข้าวยากหมากแพง ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากจึงจำเป็นต้องขโมยอิฐและส่วนต่างๆ ของวัดไปขาย…

  78 total views, no views today

 •  เมื่อวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 และคณาจารย์ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ “ความจำสั้น แต่รักฉันอยู่ที่นายาว” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย Theme ของค่ายนี้จะเกี่ยวข้องกับความรัก ซึ่งน้องๆ จะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ผ่านทางภารกิจคิวปิดฝึกหัด ได้แก่ ฐานกุหลาบสื่อรักเป็นฐานที่ให้น้องๆ เรียนรู้เกี่ยวกับพันธุศาสตร์  โดยการบูรณาการเอาความเรื่องกฏของเมนเดล มาใช้ผสมพันธุ์ให้ได้ดอกกุหลาบสีแดง สีขาว และสีชมพูตามต้องการฐานให้มันเป็นสีชมพูจะให้น้องๆ เรียนรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างกรด-เบสกับอินดิเคเตอร์...

  ค่ายวิชาการ “ความจำสั้น แต่รักฉันอยู่ที่นายาว”

   เมื่อวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 และคณาจารย์ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ “ความจำสั้น แต่รักฉันอยู่ที่นายาว” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย Theme ของค่ายนี้จะเกี่ยวข้องกับความรัก ซึ่งน้องๆ จะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ผ่านทางภารกิจคิวปิดฝึกหัด ได้แก่ ฐานกุหลาบสื่อรักเป็นฐานที่ให้น้องๆ เรียนรู้เกี่ยวกับพันธุศาสตร์  โดยการบูรณาการเอาความเรื่องกฏของเมนเดล มาใช้ผสมพันธุ์ให้ได้ดอกกุหลาบสีแดง สีขาว และสีชมพูตามต้องการฐานให้มันเป็นสีชมพูจะให้น้องๆ เรียนรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างกรด-เบสกับอินดิเคเตอร์…

  54 total views, 2 views today

 •         เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมาโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการ วมว.) ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 29 คน และบุคลากรจำนวน 4 ท่าน ไปทัศนศึกษาที่บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ณ จังหวัดชลบุรี ซึ่งการไปทัศนศึกษาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในวิชา SIS 533...

  ทัศนศึกษาที่บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ณ จังหวัดชลบุรี

          เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมาโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการ วมว.) ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 29 คน และบุคลากรจำนวน 4 ท่าน ไปทัศนศึกษาที่บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ณ จังหวัดชลบุรี ซึ่งการไปทัศนศึกษาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในวิชา SIS 533…

  204 total views, 4 views today

 • ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 หลายคนอาจจะไปทำบุญหรือใช้เวลาอยู่กับคนที่รักเนื่องจากเป็นวันมาฆบูชา และวันวาเลนไทน์ แต่สำหรับนักเรียนในโครงการฯ กลุ่มหนึ่งได้จัดกิจกรรม “ฉันอิ่มบุญ คุณอิ่มใจ พวกเราสดใสเมื่อได้แบ่งปัน” 215 total views, 2 views today

  กิจกรรม “ฉันอิ่มบุญ คุณอิ่มใจ พวกเราสดใสเมื่อได้แบ่งปัน”

  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 หลายคนอาจจะไปทำบุญหรือใช้เวลาอยู่กับคนที่รักเนื่องจากเป็นวันมาฆบูชา และวันวาเลนไทน์ แต่สำหรับนักเรียนในโครงการฯ กลุ่มหนึ่งได้จัดกิจกรรม “ฉันอิ่มบุญ คุณอิ่มใจ พวกเราสดใสเมื่อได้แบ่งปัน” 215 total views, 2 views today

  215 total views, 2 views today

 • เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา นักเรียนและอาจารย์โครงการ วมว.สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ในชมรมจิตอาสาและสันทนาการ ได้จัดกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายในชมรม พร้อมทั้งเปิดให้นักเรียนนอกชมรมสามารถเข้าร่วมกิจกกรมได้ ทั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีจิตสำนึกรักและเห็นคุณค่าของธรรมชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 252 total views, 2 views today

  กิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว

  เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา นักเรียนและอาจารย์โครงการ วมว.สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ในชมรมจิตอาสาและสันทนาการ ได้จัดกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายในชมรม พร้อมทั้งเปิดให้นักเรียนนอกชมรมสามารถเข้าร่วมกิจกกรมได้ ทั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีจิตสำนึกรักและเห็นคุณค่าของธรรมชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 252 total views, 2 views today

  252 total views, 2 views today

 • การเข้าแถวเคารพธงชาติของพวกเขาวันนี้แตกต่างจากทุกวัน นอกจากอยู่ภายนอกรั้วธรรมรักษาของ มจธ. จิตใจของนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) ทั้ง 27 คนกำลังจดจ่ออยู่กับกิจกรรมที่พวกเขาได้ตระเตรียมมาเพื่อแบ่งปันอย่างเต็มที่ 325 total views, 2 views today

  ค่ายวิชาการ ณ โรงเรียนวัดกก

  การเข้าแถวเคารพธงชาติของพวกเขาวันนี้แตกต่างจากทุกวัน นอกจากอยู่ภายนอกรั้วธรรมรักษาของ มจธ. จิตใจของนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) ทั้ง 27 คนกำลังจดจ่ออยู่กับกิจกรรมที่พวกเขาได้ตระเตรียมมาเพื่อแบ่งปันอย่างเต็มที่ 325 total views, 2 views today

  325 total views, 2 views today