ได้รับรางวัล Outstanding Presentation Award 2B-KMUTT#8 2011

นางสาวคนัมพร  ฉัตรสุพรรณ ได้รับรางวัล Outstanding Presentation Award 2B-KMUTT#8 2011 โครงงาน “การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืช 3 ชนิดเพื่อยับยั้งเชื้อรา Aspergillus spp.ที่เจริญบนกระดาษ” โครงการ 2B  KMUTT รุ่นที่ 8 มจธ.

1,097 total views, 2 views today

About admin