ได้รับรางวัล Outstanding Presentation Award 2B KMUTT#8 2011 โครงงาน “การศึกษาการสกัดการเกษตร(ขุยมะพร้าวและกากทะลายปาล์ม)”

นางสาววัชรี  ศรีโรจนากูร ได้รับรางวัล Outstanding Presentation Award 2B  KMUTT#8 2011 โครงงาน “การศึกษาการสกัดการเกษตร(ขุยมะพร้าวและกากทะลายปาล์ม)”  โครงการ 2B KMUTT รุ่นที่ 8 มจธ.

1,257 total views, 2 views today

About admin