ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในงาน Asia Pacific Conference of Young Scientists ครั้งที่ 2

น.ส.ชนินาถ วัฒนศักดิ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขา Life science ในงาน Asia Pacific Conference of Young Scientists ครั้งที่ 2 ณ เมืองปาเลมบัง ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 13 – 20 พ.ค. 2556

2.ชนินาถ วัฒนศักดิ์

1,453 total views, 4 views today

About admin