ได้รับรางวัลที่ 3 สาขาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ ในโครงงานหัวข้อ “การศึกษาหอคอยแห่งฮานอยที่มีแผ่นดิสก์รูปร่างหลายแบบ”

นายวิรุฬห์  หิรัณยวิรุฬห์  ได้รับรางวัลที่ 3 สาขาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ ในโครงงานหัวข้อ “การศึกษาหอคอยแห่งฮานอยที่มีแผ่นดิสก์รูปร่างหลายแบบ” และ ได้รับโล่/เกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท ที่จัดขึ้นโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “วมว Forum ครั้งที่ 2”

55_2

1,751 total views, 2 views today

About admin