ได้รับรางวัลที่ 3 จากหัวข้อโครงงาน “การศึกษาคุณสมบัติของไฮโดรเจลจากไคโตซานและอัลจิเนตเพื่อนำมาใช้ในระบบนำส่งยา” (สาขาเคมี)

นางสาวชนิสรา  ขรรค์ชัยศักดิ์  ได้รับรางวัลที่ 3 จากหัวข้อโครงงาน “การศึกษาคุณสมบัติของไฮโดรเจลจากไคโตซานและอัลจิเนตเพื่อนำมาใช้ในระบบนำส่งยา” (สาขาเคมี) และได้รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท ที่จัดขึ้นโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “วมว.Forum ครั้งที่ 1”

1,273 total views, 2 views today

About admin