ได้รับรางวัลที่ 2 สาขาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ ในโครงงานหัวข้อ“การสร้าง ควอดโรเตอร์ที่ใช้เซอร์โวมอเตอร์ปรับองศาของใบพัดเพื่อควบคุมทิศทางการบิน”

นางสาวอังศุมาลี  ลาภานันต์ และนายเจตนัตว์  นภาวรรณ ได้รับรางวัลที่ 2 สาขาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์   ในโครงงานหัวข้อ“การสร้าง ควอดโรเตอร์ที่ใช้เซอร์โวมอเตอร์ปรับองศาของใบพัดเพื่อควบคุมทิศทางการบิน” และ ได้รับโล่/เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท ที่จัดขึ้นโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “วมว Forum ครั้งที่ 2”

55_1

1,520 total views, 2 views today

About admin