ได้รับรางวัลที่ 2 จากโครงงาน “การศึกษาโครงสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแรงของถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตด้วยคาร์บอนแบล็ค” (สาขาฟิสิกส์)

นายณัฐนันท์  วงศ์อนันต์ และ นายเอกสิทธิ์  อู่ไพบูรณ์ ได้รับรางวัลที่ 2 จากโครงงาน “การศึกษาโครงสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแรงของถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตด้วยคาร์บอนแบล็ค”  (สาขาฟิสิกส์) และได้รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท ที่จัดขึ้นโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “วมว.Forum ครั้งที่ 1”

871 total views, 2 views today

About admin