ได้รับรางวัลที่ 2 การแข่งขันหมากล้อมในงานนิทรรศการวิชาการโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม

นายภาสกร พันธ์บุญ นายภูเบศร์ วจีวรสิทธิ์ และนายอุกฤษณ์ หว่อง ได้รับรางวัลที่ 2 การแข่งขันหมากล้อมในงานนิทรรศการวิชาการโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม และได้ประกาศนียบัตร และเงิน 600 บาท ณ โรงเรียนยานนาเวศ วิทยาคม กทม.

761 total views, 2 views today

About admin