ได้รับรางวัลชมเชย สาขาเคมีในโครงงานหัวข้อ “การศึกษาการใช้รังสี UV-C เพื่อชะลอการเหลืองของมะนาวพันธุ์แป้น”

นายกฤตณัฐ ตั้งตราภรณ์ และนายธรรมชัด เมฆสคราญ ได้รับรางวัลชมเชย สาขาเคมีในโครงงานหัวข้อ “การศึกษาการใช้รังสี  UV-C  เพื่อชะลอการเหลืองของมะนาวพันธุ์แป้น” และ ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,500 บาท ที่จัดขึ้นโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “วมว Forum ครั้งที่ 2”

Capture

2,066 total views, 2 views today

About admin