ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวด Logo โครงการ วมว.

นาวสาวอรกานต์ หาญพาณิช ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวด Logo โครงการ วมว. และได้เงินรางวัล 2000 บาท ณ ค่ายสานสัมพันธ์โครการ วมว. ณ ม.สุรนารี จ.นครราชสีมา

742 total views, 2 views today

About admin