ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาชีววิทยา หัวข้อการประยุกต์ใช้ Bromelain Enzyme

นายปวีณ เตโชโยธิน และนายวชิรวิทย์ ทองผาสุข ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาชีววิทยา หัวข้อการประยุกต์ใช้ Bromelain Enzyme เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ที่จัดขึ้นโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.ปวีณ เตโชโยธิน

1,743 total views, 2 views today

About admin