ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

นายคริษฐ์ มัชปาล นายคาลิล วิสาละ และนายณัฐพัชร์ ชววิวรรธน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี หัวข้อการพัฒนากำแพงที่มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ (Interactive Wall) ที่จัดขึ้นโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “วมว Forum ครั้งที่ 3”

3.คริษฐ์ มัชปาล

1,858 total views, 2 views today

About admin