ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนโครงการฯไปร่วมโครงการ “Follow me” ณ ประเทศอังกฤษ

นาย วัชริศ ศรีสวัสดิ์ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนโครงการฯไปร่วมโครงการ “Follow me” ณ ประเทศอังกฤษ จัดขึ้นโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

823 total views, 2 views today

About admin