ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น “Mainichi Exchange Scholarship”

นายชูพันธ์  ธาราชีวิน ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น “Mainichi Exchange Scholarship” ระหว่างเดือน มี.ค. – ธ.ค.53 ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

856 total views, 2 views today

About admin