ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น “Mainichi EnchangeScholaship”

นายชูพันธ์  ธาราชีวิน ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น “Mainichi EnchangeScholaship” ระหว่างเดือน มี.ค. –ธ.ค.53 ที่ประเทศญี่ปุ่น

836 total views, 2 views today

About admin