ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Yonth for Understanding InternationEnchange(YFU) รุ่นที่ 12

น.ส พชชนัน คณิตธรรมนิยม ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Yonth for Understanding InternationEnchange(YFU) รุ่นที่ 12 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

728 total views, 2 views today

About admin