โครงการ Thailand zero gravity Experiment ครั้งที่ 3)

นายวศิน ตู้จินดา ได้ร่วมนำเสนอโครงงานเรื่อง “การกระจายหยดน้ำที่ตกบนเส้นใยในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง” และผ่านการคัดเลือกให้นำงานวิจัยขึ้นไปทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำบนเที่ยวบินพาราโบลิก ณ ประเทศญี่ปุ่น โดย สวทช. ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศการบินของญี่ปุ่น (JAXA)

890 total views, 4 views today

About admin