โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2552 (World Robot Olympiad 2009)

นายณัฐวินทร์  โช โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2552 (World Robot Olympiad 2009) เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์โดยใช้โปรแกรม Robolab2.9 ในการเขียนเพื่อบังคับหุ่นให้สามารถทำตามภารกิจต่างๆได้สำเร็จด้วยระบบอัตโนมัติ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

712 total views, 2 views today

About admin