เป็นตัวแทนประเทศไทย การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ Physics World Cup (IYPT – Inter Young Physicist Tournament) 2011 ณ ประเทศอิหร่าน

นางสาวกชกร ความเจริญ และ นายธนวัต สัมมาเลิศภัณฑ์ เป็นตัวแทนประเทศไทย การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ Physics World Cup (IYPT – Inter Young Physicist Tournament) 2011 ณ ประเทศอิหร่าน โดย สสวท.

1,047 total views, 2 views today

About admin