วางศิลาฤกษ์อาคารหอพักห้องเรียนวิศว์-วิทย์

สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้ มีแผนที่จะขยายห้องเรียนจากปีการศึกษาละ 30 คน เป็นปีการศึกษาละ 90 คน ภายในปีการศึกษา 2560 ทางสำนักงานฯจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอพักห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) บางขุนเทียน เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน (โครงการ วมว.) ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งอาคารดังกล่าวสามารถรองรับนักเรียนได้ประมาณ 300 คน โดยอาคารฯ มีระยะเวลาการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 23 มกราคม 2560 โดยอาคารหอพักที่จะสร้างขึ้นใหม่สร้างภายใต้แนวคิดการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly) ประหยัดพลังงาน (Energy Conservation)  และการใช้ประโยชน์สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวของนักเรียนให้เกิดประโยชน์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินการก่อสร้างอาคารฯ รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทางสำนักงานฯจึงได้กำหนดวันในการทำพิธีวงศิลาฤกษ์อาคารหอพักห้องเรียนวิศว์-วิทย์ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มจธ.เป็นประธานในพิธี

IMG_20160224_090632       IMG_20160224_093750       IMG_20160224_094048     IMG_20160224_094636       IMG_20160224_090705       IMG_20160224_095214

IMG_20160224_094837       IMG_20160224_095253     IMG_20160224_095331

IMG_20160224_095411      IMG_20160224_095904      IMG_20160224_095900

1,654 total views, 2 views today

About admin