รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปี2562

หมดเขตการยืนยันสิทธิ์นักเรียน(ตัวสำรอง)ประจำปีการศึกษา 2562

 สรุปจำนวนนักเรียน(ตัวจริง)ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 70 คน

กรณีที่นักเรียนมีความประสงค์ขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ให้นักเรียนกรอกข้อมูลเอกสละสิทธิ์และส่งมาที่ esc_kmutt@hotmail.com

Download เอกสารสละสิทธิ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนตัวจริงจำนวน 90 คน ยืนยันและชำระเงินค่ามัดจำหอพักระหว่างวันที่ 21ก.พ.-4 มี.ค 2562

หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์ และอัพโหลดไฟล์เพื่อยืนยันสิทธิ์

โดยจะต้องเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดผ่านทางโปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ PDF เท่านั้นจึงจะสามารถบันทึกข้อมูลลงในเอกสารได้ 

ลิงค์ดาวน์โหลดโปรแกรมเปิดไฟล์ PDF

ประกาศรายชื่อนักเรียนตัวสำรองยืนยันสิทธิ์และชำระค่ามัดจำหอพักในระหว่างวันที่ 7 -13 มีนาคม 2562)

25,108 total views, 8 views today

About the Author