มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงศึกษาดูงานสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นำโดย ผศ.ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดชอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหลักสูตร story based learning      ณ สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

14002399_1088176207917431_471902551_o 13978221_1088176454584073_1426281706_o 13932120_1088176731250712_386122808_o 13918769_1088176671250718_517396213_o

 

1,238 total views, 2 views today

About admin