ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 จากการใช้ภาษาอังกฤษนำเสนอการแก้โจทย์ฟิสิกส์สัปปะยุทธ์ ในการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในงาน IYPT

ประพันธ์พงศ์  ดำส่งแสง นายภาวัต  ศิริวัฒนโยธิน นายชิตตวัน  วัฒนสิริโสภาภัณฑ์ และ นางสาวชลลดา  ทองกรวย เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 จากการใช้ภาษาอังกฤษนำเสนอการแก้โจทย์ฟิสิกส์สัปปะยุทธ์ ในการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในงาน IYPT สสวท. ครั้งที่ 25 ประเทศเยอรมัน

Capture

1,593 total views, 2 views today

About admin