ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 03
รหัสนักเรียน : 53010009
ชื่อ : นภัทร
นามสกุล : พิมพ์โคต
ชื่อเล่น : ไหม
ศึกษาต่อ : กำลังศึกษาอยู่ที่โครงการ วมว.
คณะ :
สาขา :