ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 03
รหัสนักเรียน : 53010008
ชื่อ : ณภัทร
นามสกุล : วัฒนทัพ
ชื่อเล่น : เป๊ก
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา :