ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010075
ชื่อ : นางสาววาสิตา
นามสกุล : นิมิตรวงศ์สกุล
ชื่อเล่น : เอมมี่
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :