ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010073
ชื่อ : นางสาวอันนา
นามสกุล : หนูจีนเส้ง
ชื่อเล่น : อันนา
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :