ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010070
ชื่อ : นายอัครวินท์
นามสกุล : โมรินทร์
ชื่อเล่น : โอ๊ต
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :