ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010069
ชื่อ : นางสาวอริสา
นามสกุล : หรือตระกูล
ชื่อเล่น : ยูนะ
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :