ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010068
ชื่อ : นางสาวอริสา
นามสกุล : ตั้งไพบูลย์
ชื่อเล่น : เอิร์ธ
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :