ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010066
ชื่อ : นางสาวอชิญาณ์
นามสกุล : ผึ้งทรัพย์
ชื่อเล่น : รวงข้าว
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :