ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010064
ชื่อ : นางสาวสุทธาทิพย์
นามสกุล : ไชยเทพ
ชื่อเล่น : ใบเฟิร์น
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :