ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010059
ชื่อ : นายศุภกรณ์
นามสกุล : ณ กาฬสินธุ์
ชื่อเล่น : ปลื้ม
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :