ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010058
ชื่อ : นางสาวศศิพร
นามสกุล : อินทร์ดำ
ชื่อเล่น : นุ่น
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :