ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010057
ชื่อ : นายวีรภัทร
นามสกุล : ศุภพรโอภาส
ชื่อเล่น : ปอนด์
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :