ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010050
ชื่อ : นายภูริภัทร
นามสกุล : เตชะลาภา
ชื่อเล่น : ภัทร
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :