ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010049
ชื่อ : นางสาวภูริชญา
นามสกุล : วงค์สุวรรณ
ชื่อเล่น : มายด์
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :