ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010048
ชื่อ : นายภัทรกิตติ์
นามสกุล : ปักธงไชย
ชื่อเล่น : มิ่ง
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :