ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010045
ชื่อ : นายพิธาภัทร์
นามสกุล : นาพวรม
ชื่อเล่น : ไตเติ้ล
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :