ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010043
ชื่อ : นายพศุตม์
นามสกุล : แพศรีวโรทัย
ชื่อเล่น : อู๋
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :