ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 10
รหัสนักเรียน : 60010042
ชื่อ : นางสาวพรชิตตา
นามสกุล : มุสิกวัตร
ชื่อเล่น : แพรว
ศึกษาต่อ : -
คณะ :
สาขา :